ldcf.net
当前位置:首页 >> 85加47×30除以6的脱式计算是什么样子的 >>

85加47×30除以6的脱式计算是什么样子的

85+47x30/6 =85+47x5 =85+(50-3)x5 =85+250-15 =250+70 =320

28加47加35 脱式计算 28+47+35 =75+35 =110, 请采纳,谢谢.

540÷3+6×2 =180+12 =192 或 540÷(3+6×2) =540÷(3+12) =540÷15 =36

六年级数学期末复习检测试卷 姓名: 一、仔细填空(共20分) 1、0.8 = = 12 ÷( ) = ( ) ∶20 = ( )% 2、 ∶ 12 化为最简单的整数比是 ( ) ,比值是 ( )。 3、把6米长的电线平均分成5段,每段是这根电线的 ,第3段长是( )米 4、 和 ( )互为...

5/6-5分之4+3/10 =5/6-(8/10-3/10) =5/6-1/2 =5/6-3/6 =2/6 =1/3 =3分之1

1.125*3+125*5+25*3+252.9999*3+101*11*(101-92)3.(23/4-3/4)*(3*6+2)4. 3/7 × 49/9 - 4/35. 8/9 × 15/36 + 1/276. 12× 5/6 – 2/9 ×37. 8× 5/4 + 1/48. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷69. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/910. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 脱式计算,即递等式计...

186÷6×28 =31×28 =(32-1)×28 =32×28-28 =(30+2)(30-2)-28 =900-4-28 =868

1. 4×102-2×49 =408-2×49 =408-98 =310 2. 25×(2+4) =25×2+25×4 =50+100 =150 3. 12×5+8 =60+8 =68 4. 99×101 =99×(100+1) =99×100+99×1 =9900+99 =9999 5. 25×(78×4) =25×4×78 =100×78 =7800 6. (25+12)×4 =25×4+12×4 =100+48 =148 7. ...

1.45+15×6= 135 2.250÷5×8=400 3.6×5÷2×4=60 4.30×3+8=98 5.400÷4+20×5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10×5)=120 9.360÷40+10= 19 10.40×20-200= 600 11.(80-25)*2= 110 12.70+45=115 13.90×2÷3= 60 14.16×6÷3= 32 15.300...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com