ldcf.net
当前位置:首页 >> 999怎么算等于6 >>

999怎么算等于6

999等于6 √9x√9-√9=6

希望帮到你 望采纳 谢谢 加油

√9 x √9 - √9 =3 x 3 - 3 =9 - 3 =6

(0!+0!+0!)!=6 (1+1+1)!=6 2+2+2=6 3*3-3=6 根号4+根号4+根号4=6 5/5+5=6 6/6*6=6 7-7/7=6 log2 8*log2 8-log2 8=6 根号9*根号9-根号9=6 log(10)^2+log(10)^2+log(10)^2=6

(0!+0!+0!)!=6 (1+1+1)!=6 2+2+2=6 3*3-3=6 根号4+根号4+根号4=6 5/5+5=6 6/6*6=6 7-7/7=6 log2 8*log2 8-log2 8=6 根号9*根号9-根号9=6 log(10)^2+log(10)^2+log(10)^2=6

(9+9)÷根号9=6 9÷根号9+根号9=6

(1+1+1)! =3! =3×2×1 =6 2+2+2 =6 3×3-3 =9-3 =6 √4+√4+√4 =2+2+2 =6 5+5÷5 =5+1 =6 6×6÷6 =36÷6 =6 7-7÷7 =7-1 =6 8-√√(8+8) =8-√√16 =8-√4 =8-2 =6 (9+9)÷√9 =18÷3 =6

根号9乘以根号9减去根号9能变成6; 9减括号9除以根号9能变成6。 根号是一个数学符号。根号是用来表示对一个数或一个 代数式进行开方运算的符号。若aⁿ=b,那么a是b开n次方的n次方根或a是b的1/n次方。开n次方 手写体和 印刷体用表示,被开方...

答得好请采纳有疑问欢迎追问9-(9÷√9)=6

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com