ldcf.net
当前位置:首页 >> VB题求正确解答 >>

VB题求正确解答

4C,5B,6B,7D,8C,9C,10B,11D,12C,13D,14A,15B,16B,17A,18B,19D,20C 21题没有图片

1A 2B 3D 4A 5D 6B 7B 8B 9D

D B A D D A D D B A C D C C

1、CD 2、AD 3. BC 4.BCD 5.BC

2 B 因为LIST的INDEX 是从0 开始的,而LISCOUNT则是LIST的数据列数,是从1开始的 20 A 模块级别还可以是PUBLIC 11 C 只有X=Y才有 MAX=X :MAX=Y 8 A 12 B List1.Selected (T /F) 13 A VBBLUE,VBGREEN,VBRED ...一定要加VB 14 D NAME A AS B 语句 18...

1)B;2)A;3)B;4)A;5)B;6)B;7)A;8)B;9)A;10)B.

前5题 1.C 2.A 3.A 4.B 5.A

答案没错。 关键在于For i=1 T0 10 Step -2中的 -2。按VB语法,当Step为负数时,循环执行的条件是:循环变量 i 大于等于循环终值 10。 所以,题目中,由于循环条件不满足(1 < 10),没有执行循环。因此 i=1, x=5

要求的程序已经完成,请采纳: Private Sub Command1_Click() t = 1: s = 0: i = 0 Do While t 100000 Then Exit For t = t + i Next i Print "For 结构"; s, , i; "项" End Sub

1, Private Sub Command1_Click() Text1.Text = "祝你考试成功" End Sub Private Sub Command2_Click() Text1.Text = "" End Sub 2, Private Sub Command1_Click() Dim a As Integer If Text1.Text = "vb1234" Then a = MsgBox("欢迎使用本系...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com