ldcf.net
当前位置:首页 >> X+7/8X=2/5X=( ) >>

X+7/8X=2/5X=( )

X+7/8X=2/5 15/8x=2/5 x=2/5÷15/8 x=16/75

8/7 5/13 4

x²+8x+7 =x²+8x+16-9 =(x+4)²-9 平方项恒非负,(x+4)²≥0 (x+4)²-9≥-9 x²+8x+7的最小值是-9

7.8x+x=2.2 8.8x=2.2 x=2.2÷8.8 x=0.25 对了望采纳哦

8x十5(7一x)=44 8x+35-5x=44 3x=44-35 3x=9 x=3

(7/8x+8):(x-8)=5:4 解:4(7/8x+8)=5(x-8) 3.5x+32=5x-40 5x-3.5x=32+40 1.5x=72 x=48 行家正解,不明白可以追问!祝您学习进步 满意请点击下面的【选为满意回答】按钮,O(∩_∩)O谢谢

对 5x mod 16 = 4,8x mod 9 = 7 , 8x mod 23 = 3 则:8*5x mod 16 =8*4 mod 16=0, 5*8x mod 9 = 7*5 mod 9 =8 , 5*8x mod 23=5*3 mod 23= 15, 再取y=40x,就可以用用剩余定理求出y,(=2384+3312n) 再由ymod40=0,x=y/40, 得到:(n=3)y...

我有标准答案

9x(5x7)x8 =(8x5)x(7x9) (乘法交换律和乘法结合律) =40×63 =2520

8X-16=0 8X=16 X=16/8 X=2 2.4X+1.2×2=7.2 2.4X+2.4=7.2 2.4X=7.2-2.4 2.4X=4.8 X=4.8/2.4 X=2 12.5x-6x=19.5 6.5x=19.5 x=19.5/6.5 x=3 不懂可追问,有帮助请采纳,谢谢!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com