ldcf.net
当前位置:首页 >> sEC^2x%1等于tAn^2x? >>

sEC^2x%1等于tAn^2x?

完全正确的啊 这个是基本公式

详细步骤写在纸上了

∫ (tan2x + sec2x)² dx = ∫ (tan²2x + 2sec2xtan2x + sec²2x) dx = (1/2)∫ (sec²2x - 1 + 2sec2xta2x + sec²2x) d(2x) = (1/2)(2tan2x - 2x + 2sec2x) + C = tan2x + sec2x - x + C

解: tan²x=sin²x/cos²x=(1-cos²x)/cos²x=1/cos²x-1=sec²x-1 【因为secx=1/cosx】

sec²x-1=1/cos²x -1=(1-cos²x)/cos²x=sin²x/cos²x=tan²x

因为: sec²x-tan²x =1/cos²x-sin²x/cos²x =(1-sin²x)/cos²x =1

楼主,原式1+tan^2x可化为:

tanx = sinx/cosx (tanx)^2 = (sinx)^2/(cosx)^2 =(1- (cosx)^2 )/(cosx)^2 = 1/(cosx)^2 -1 =(secx)^2 -1

∫tan²x/(1-sin²x) dx =∫tan²x/cos²x dx =∫tan²x*sec²x dx =∫tan²x d(tanx) =(1/3)tan³x + C

请采纳

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com