ldcf.net
当前位置:首页 >> x乘以2x=9 x= >>

x乘以2x=9 x=

2x²=9 x²=9/2 x=±√9/2 x=±√18 /2 x=±3√2 /2

x+2x=9 解:(1+2)x=9 3x=9 x=9÷3 x=3

x的2x次方还是x乘2x

x+1/2x=9 (1+1/2)x=9 3/2x=9 x=9÷3/2 x=9×2/3 x=6

X乘以1/2X等于9/8 是这个吗? 如果是, 解得X=正负3/2(+2/3或-3/2) 根据题意 在选择合适答案 希望有所帮助,请采纳,谢谢!

(1/2x-9)x1/5=x-9 1/10x-1.8=x-9 0.9x=7.2 x=8

合并同类项 4x+(12-9)=236 4x+3=236 移项 4x=236-3 4x=233 x=233/4 x=58.25

这是标准的一元二次方程 ax²+bx+c=0 其中a=1 b=-2 c=9 △=b²-4ac=4-36=-32<0 当△

请采纳

|x| + 2x = -9 当 x ≥ 0 时 x + 2x = -9 3x = -9 x = -3 (舍去) 当 x < 0 时, -x + 2x = -9 x = -9 综上: x = -9

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com